TIN TỨC

19/12/2023, 14:47 PM

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ 4159/QĐ-BGDĐT BAN HÀNH NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2023 - BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT được ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2023. V/V Ban hành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại việt nam có nội dung chính như sau:

 1. Chương trình Đào Tạo và Chứng Chỉ Đào Tạo cho Người Nước Ngoài Dạy Tiếng Anh tại Việt Nam:
  • Đối tượng áp dụng: Người nước ngoài muốn giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học ở Việt Nam.
  • Mục tiêu chung: Phát triển kỹ năng giảng dạy tiếng Anh hiệu quả, linh hoạt, và phù hợp với văn hóa và bối cảnh Việt Nam.
  • Mục tiêu cụ thể: Học viên sau khóa đào tạo cần vận dụng kiến thức, phương pháp giảng dạy và có thái độ, tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm.
 2. Nội Dung Chương Trình:
  • 160 tiết dạy, trong đó có 10 chuyên đề về kiến thức, phương pháp và kỹ năng giảng dạy, và 01 chuyên đề thực tập.
  • Cấu trúc chương trình bao gồm 75 tiết lý thuyết và 85 tiết thực hành.
 3. Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình:
  • Chương trình đào tạo tập trung vào việc lấy người học làm trung tâm, sử dụng nhiều phương pháp đa dạng và linh hoạt.
  • Tổ chức đào tạo trực tiếp và trực tuyến, với tỷ lệ 30:70 (30% thời lượng học trực tuyến và 70% học trực tiếp).
 4. Đánh Giá và Cấp Chứng Chỉ:
  • Học viên được đánh giá qua bài kiểm tra và thực tập.
  • Đánh giá dựa trên thang điểm 10, và học viên cần đạt điểm 5,0 trở lên để hoàn thành chương trình.
  • Chứng chỉ đào tạo sẽ được cấp cho học viên đáp ứng đủ yêu cầu và hoàn thành chương trình.
 5. Yêu Cầu Đối Với Giảng Viên và Cơ Sở Giáo Dục:
  • Giảng viên cần có bằng thạc sĩ trở lên và kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, ưu tiên có kinh nghiệm đào tạo người nước ngoài.
  • Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo cần có năng lực và điều kiện đảm bảo chất lượng và theo dõi quy định của quyết định.
 6. Tổ Chức Thực Hiện:
  • Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng, báo cáo kết quả đào tạo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định nhấn mạnh vào việc đảm bảo chất lượng đào tạo và phù hợp với người học nước ngoài muốn giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

TẢI VỀ FILE QUYẾT ĐỊNH ĐÃ KÝ TẠI ĐÂY