Tin tức về giáo dục, giáo viên

19/12/2023

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ 4159/QĐ-BGDĐT BAN HÀNH NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2023 - BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT được ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2023

V/V Ban hành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại việt nam có nội dung chính như sau:

20/12/2023

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA QUYẾT ĐỊNH 4159/QĐ-BGDĐT

Những đối tượng chịu tác động của Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2023 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo?
19/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DẠY TIẾNG ANH TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TẠI VIỆT NAM

Quyết định số: 4159/QĐ-BGDĐT, ngày 06 tháng 12 năm 2023, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đã đưa ra một hệ thống chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ dành cho người nước ngoài có nhu cầu dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ và tin học ở Việt Nam. Dưới đây là chi tiết của chương trình:

24/09/2023

HOẠT ĐỘNG VUI TẾT TRUNG THU 2023 TẠI TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN, BÌNH DƯƠNG

Tết Trung Thu 2023 tại Trường THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN: buổi vui chơi ý nghĩa với sự đồng hành của BYAN TEACH