Tin tức chung

02/11/2023

GIÁ CUNG CẤP GIÁO VIÊN BẢN NGỮ MỚI NHẤT NĂM HỌC 2023-2024

BYAN TEACH hiểu rằng mỗi trường học hoặc trung tâm ngoại ngữ có nhu cầu về giáo viên bản ngữ riêng, và chúng tôi cung cấp dịch vụ linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu đặc thù đó. Giá cung cấp giáo viên bản ngữ có thể thay đổi tùy thuộc vào số giờ giảng dạy hàng tuần, loại hình học phần, địa điểm, và các yêu cầu khác của từng khách hàng.

02/12/2023

QUY TRÌNH CUNG CẤP GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Quy trình cung cấp giáo viên bản ngữ của các đơn vị cung cấp giáo viên nước ngoài có thể khác nhau tùy theo từng tổ chức giáo dục, trương học hoặc trung tâm anh ngữ.

02/12/2023

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GIÁ CUNG CẤP GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Đây là một số câu hỏi thường gặp về giá cung cấp giáo viên bản ngữ - giáo viên nước ngoài và các câu trả lời liên quan: