Cung cấp GV nước ngoài

Cung cấp GV nước ngoài

BẢNG GIÁ CUNG CẤP, CHO THUÊ GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI MỚI NHẤT NĂM 2024

+ Giá cung cấp giáo viên nước ngoài Part time (Tính theo giờ): từ 450.000 đ đến 850.000 đ/giờ

+Giá cung cấp giáo viên nước ngoài Full Time (Tính theo tháng): từ 35.000.000 đ đến 70.000.000 đ/tháng

Bảng giá cung cấp giáo viên nước ngoài cho khối mầm non & tiểu học của Byan Teach

Giá cung cấp giáo viên nước ngoài dạy Part Time tính theo giờ

- Giá cung cấp giáo viên tiếng anh bản ngữ cho các trường học mầm non & tiểu học…(Trường công, Trường tư & Trường quốc tế) từ 600.000 đ đến 750.000 đ/giờ

Giá cung cấp giáo viên nước ngoài dạy Full Time tại trường (Tính theo tháng)

- Giá cung cấp giáo tiếng anh người philippine dạy full time theo tháng (Giáo viên Filipino) từ 35.000.000 đ đến 45.00.000 tr/tháng

- Giá cung cấp giáo tiếng anh bản ngữ dạy full time theo tháng: từ 65.000.000 đ đến 70.000.000 tr/tháng

Bảng giá cung cấp giáo viên nước ngoài dạy tiếng anh khối THCS & THPT

+ Giá cung cấp giáo viên nước ngoài Part time (Tính theo giờ) dạy khối THCS & THPT: từ 600.000 đ đến 750.000 đ/giờ

+Giá cung cấp giáo viên nước ngoài Full Time (Tính theo tháng) dạy​​​​​​​ khối THCS & THPT: từ 45.000.000 đ đến 80.000.000 đ/tháng

Bảng giá cung cấp giáo viên nước ngoài dạy tiếng anh dạy Cao đẳng & Đại học:

+ Giá cung cấp giáo viên nước ngoài Part time (Tính theo giờ) dạy Cao đẳng & Đại học: từ 600.000 đ đến 950.000 đ/giờ

+Giá cung cấp giáo viên nước ngoài Full Time (Tính theo tháng) dạy​​​​​​​ Cao đẳng & Đại học: từ 50.000.000 đ đến 100.000.000 đ/tháng

Giá cung cấp giáo viên nước ngoài dạy kèm tại nhà (Tính theo giờ) từ 500.000 đ đến 900.000 đ/giờ

Giá cung cấp giáo viên nước ngoài dạy tại doanh nghiệp (Tính theo giờ) từ 650.000 đ đến 900.000 đ/giờ

Giá cung cấp giáo viên nước ngoài dạy tại doanh nghiệp (Tính theo tháng) từ 50.000.000 đ đến 70.000.000 đ/tháng

Giá cung cấp giáo viên tiếng anh bản ngữ Part time cho các trung tâm ngoại ngữ: từ 620.000 đ đến 750.000 đ/giờ.

Giá cung cấp giáo tiếng anh bản ngữ dạy full time theo tháng: từ 65.000.000 đ đến 70.000.000 đ/tháng