TIN TỨC

19/12/2023, 14:54 PM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DẠY TIẾNG ANH TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TẠI VIỆT NAM

Quyết định số: 4159/QĐ-BGDĐT, ngày 06 tháng 12 năm 2023, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đã đưa ra một hệ thống chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ dành cho người nước ngoài có nhu cầu dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ và tin học ở Việt Nam. Dưới đây là chi tiết của chương trình:

I. Đối Tượng Áp Dụng

Chương trình này áp dụng cho các học viên nước ngoài muốn dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ và tin học ở Việt Nam. Đối tượng bao gồm người bản ngữ tiếng Anh có bằng cao đẳng trở lên, người nước ngoài có bằng cao đẳng tiếng Anh, và người nước ngoài có bằng cao đẳng và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tương đương.

II. Mục Tiêu của Chương Trình

 1. Mục Tiêu Chung:
  • Phát triển kỹ năng dạy tiếng Anh hiệu quả và linh hoạt.
  • Đáp ứng nhu cầu đào tạo và cấp chứng chỉ cho học viên.
  • Bảo đảm chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ và tin học.
 2. Mục Tiêu Cụ Thể:
  • Áp dụng kiến thức, phương pháp, và cách tiếp cận phù hợp với văn hóa và bối cảnh dạy học tại Việt Nam.
  • Phát triển kỹ năng hỗ trợ việc dạy và học một cách linh hoạt và hiệu quả.
  • Có thái độ, tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm, và chuyên nghiệp.

III. Nội Dung Chương Trình

 • Chương trình bao gồm 10 chuyên đề về kiến thức, phương pháp và kỹ năng giảng dạy tiếng Anh và 1 chuyên đề thực tập. Thời lượng chương trình là 160 tiết dạy, tương đương 120 giờ.

IV. Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình

 1. Chương Trình Đào Tạo:
  • Gồm 11 chuyên đề, bao gồm lý thuyết và thực hành.
  • Phát triển nội dung và phương pháp đào tạo linh hoạt, đa dạng, và phù hợp với đối tượng người học.
 2. Đánh Giá, Xếp Loại, và Cấp Chứng Chỉ:
  • Học viên sẽ được đánh giá thông qua bài kiểm tra và kết quả thực tập.
  • Đánh giá dựa trên sự tham dự, hoàn thành nhiệm vụ, và đạt điểm 5,0 trở lên sẽ được cấp chứng chỉ.
 3. Tài Liệu Đào Tạo:
  • Các tài liệu giảng dạy cần bám sát nội dung và yêu cầu của chương trình.
  • Sử dụng đa dạng hình thức và công nghệ để hỗ trợ quá trình học tập.

V. Yêu Cầu Đối Với Giảng Viên, Báo Cáo Viên

 • Có bằng thạc sĩ trở lên và có kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo tiếng Anh.
 • Có khả năng về công nghệ thông tin và phát triển nội dung.

VI. Yêu Cầu Đối Với Cơ Sở Giáo Dục Thực Hiện Nhiệm Vụ Đào Tạo

 • Cơ sở giáo dục cần có năng lực xây dựng, thẩm định tài liệu và tổ chức đào tạo.
 • Đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng, và hệ thống thông tin đáp ứng được yêu cầu đào tạo.

VII. Tổ Chức Thực Hiện

 • Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo.
 • Quản lý và cấp chứng chỉ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là một tóm tắt của quyết định và chương trình đào tạo, nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn, vui lòng tham khảo văn bản gốc TẠI ĐÂY